زرنخ نگار

زر نخ نگار
 
نخهای زر و لمه :

نخهای از نوع M از فيلمهای با ضخامت 12و 25 ميکرون تهيه شده و با رنگ و رزين پوشش داده شده است که در پهنای"92/1 و "69/1و "32/1 قابل عرضه می باشد. که مشخصات اين نوع نخ در جدول ذيل درج گرديده است.

نوع

ضخامت نخ
زری

نخ تابيده

طول/ کيلوگرم

دنير

رنگی

نقره ای

رنگی

نقره ای

M

1/32" 25 ميکرون  

 32،500متر

33،600 متر   277 دنير 268دنير
1/69" 25 ميکرون

71،000متر

72،000متر  127دنير 125دنير
1/92" 25 ميکرون

96،000متر

97،000متر   94دنير 93دنير

MX

1/92" 12 ميکرون

نخ نايلون منو فيلامنت
20D/1F x 2

82،000متر

86،000متر  102دنير 104دنير
1/92" 12 ميکرون  105،000متر 110،000متر   90دنير 88 دنير

MH

1/92"

نخ وِيسکوز رايون يا پلی استر
(PFY)
75D,100D,150D

 78،000متر 80،000 متر  147دنير 146دنير

ST

1/69"

نخ وِيسکوز رايون يا پلی استر
(PFY)
75D,100D,150D

38،500متر

39،500 متر  228دنير 220دنير
 
سايز بوبين برای نوع M :
1) 89mm/OD x 48mm/ID x 67mm/L : Approx. 200grms./Bobbin.
2)70mm/OD x 36mm/ID x 66mm/L : Approx. 125grms./Bobbin.
3) 54mm/OD x 22mm/ID x 65mm/L : Approx. 100grms./Bobbin.
 
اسپندکس کاور شده :
الف : اسپندکس کاور شده سينگل 
ب : اسپندکس کاور شده دبل

الف : اسپندکس کاور شده سينگل :
 

نمره نخ

نوع نخ رو

ضخامت نهايی

توليد

خط توليد

طبق سفارش

20/40 نايلون 6 - 40 دنير 46 دنير __ X
20/70 نايلون 6 - 70 دنير 76 دنير __ X
20/75 پلی استر 75 دنير 81 دنير __ X
40/40 نايلون 6 - 40 دنير 52 دنير __ X
40/70 نايلون 6 - 70 دنير 82 دنير X __
40/75 پلی استر  75 دنير 87 دنير __ X
40/100 نايلون 6 - 100 دنير 112 دنير X __
40/100 پلی استر  100 دنير 112 دنير X __
40/150 پلی استر  150 دنير 162 دنير X __
40/300 پلی استر  300 دنير 312 دنير X __
140/70 نايلون 6 - 70 دنير 110 دنير __ X
140/100 نايلون  100 دنير 140 دنير __ X
140/150 پلی استر 150 دنير 190 دنير __ X
140/300 پلی استر  300 دنير 340 دنير __ X
210/100 نايلون  100 دنير 160 دنير __ X
210/100 پلی استر 100 دنير 160 دنير __ X
210/150 پلی استر  150 دنير 210 دنير __ X
210/300 پلی استر  300 دنير 360 دنير __ X

ب : اسپندکس کاور شده دبل :

بالا

نمره نخ

نوع نخ رو

ضخامت نهايی

توليد

خط توليد

طبق سفارش

20/20 نايلون66،6-20 دنير 46 دنير __ X
40/70 نايلون6-70 دنير 152دنير X __
40/100 نايلون6-100 دنير 212دنير __ X
40/100  پلی استر100 دنير 212 دنير __ X
40/150  پلی استر150 دنير 312 دنير __ X

 

[صفحه اصلی] [زرنخ] [چم چم بافت] [جوراب سارا] [تماس با ما]
تمامی حقوق برای شرکت زرنخ نگار محفوظ است.
Site produced by Aminzadeh