چم چم بافت

چم چم بافت-آریا نخ

توليد کننده انواع نخهای تکسچره پلي استر و نايلون در ضخامت های مختلف
با نام : آريا نخ

 

نوع نخ

شماره

تاب 

نوع توليد

پلی ا ستر 100/36 Z 2هيتر
پلی ا ستر 100/36 Z,S 1هيتر
پلی ا ستر 150/36 Z 2هيتر
پلی ا ستر 150/48 Z 2هيتر
پلی ا ستر 300/96 Z 2هيتر
پلی ا ستر 300/72 Z 2هيتر
نا يلون 40/13 Z,S 1هيتر
نا يلون 40/10 Z,S 1هيتر
نا يلون 70/17 Z,S 1هيتر
نا يلون 70/24 Z,S 1هيتر
نا يلون 100/17 Z,S 1هيتر
نا يلون 100/24 Z,S 1هيتر
 
 

[صفحه اصلی] [زرنخ] [چم چم بافت] [جوراب سارا] [تماس با ما]
تمامی حقوق برای شرکت زرنخ نگار محفوظ است.
Site produced by
Aminzadeh