اسپندکس اينتر مينگل شده با نايلون يا پلی استر

نمره نخ

نوع نخ رو

ضخامت نهايی

توليد

خط توليد

طبق سفارش

20/20 نا يلون 27 X __
20/40 نا يلون 47 __ X
20/70 نا يلون 77 X __
20/75 پلي استر 82 __ X
40/40 نا يلون 54 __ X
40/70 نا يلون 84 X __
40/100 نا يلون 114 __ X
40/100 پلي استر 114 X __
40/150 پلي استر 164 X __
40/300 پلي استر 314 __ X
140/70 نا يلون 116 __ X
140/150 پلي استر 196 __ X

قبول کليه خدمات اينترمينگل


[صفحه اصلی] [زرنخ] [چم چم بافت] [جوراب سارا] [تماس با ما]
تمامی حقوق برای شرکت زرنخ نگار محفوظ است.
Site produced by
Aminzadeh