زرنخ نگار

زر نخ نگار
 
نخهای زر و لمه :

نخهای از نوع M از فيلمهای با ضخامت 12و 25 ميکرون تهيه شده و با رنگ و رزين پوشش داده شده است که در پهنای"92/1 و "69/1و "32/1 قابل عرضه می باشد. که مشخصات اين نوع نخ در جدول ذيل درج گرديده است.

نوع

ضخامت نخ
زری

نخ تابيده

طول/ کيلوگرم

دنير

رنگی

نقره ای

رنگی

نقره ای

M

1/32" 25 ميکرون  

 32،500متر

33،600 متر   277 دنير 268دنير
1/69" 25 ميکرون

71،000متر

72،000متر  127دنير 125دنير
1/92" 25 ميکرون

96،000متر

97،000متر   94دنير 93دنير

MX

1/92" 12 ميکرون

نخ نايلون منو فيلامنت
20D/1F x 2

82،000متر

86،000متر  102دنير 104دنير
1/92" 12 ميکرون  105،000متر 110،000متر   90دنير 88 دنير

MH

1/92"

نخ وِيسکوز رايون يا پلی استر
(PFY)
75D,100D,150D

 78،000متر 80،000 متر  147دنير 146دنير

ST

1/69"

نخ وِيسکوز رايون يا پلی استر
(PFY)
75D,100D,150D

38،500متر

39،500 متر  228دنير 220دنير
 
سايز بوبين برای نوع M :
1) 89mm/OD x 48mm/ID x 67mm/L : Approx. 200grms./Bobbin.
2)70mm/OD x 36mm/ID x 66mm/L : Approx. 125grms./Bobbin.
3) 54mm/OD x 22mm/ID x 65mm/L : Approx. 100grms./Bobbin.

[صفحه اصلی] [زرنخ] [چم چم بافت] [جوراب سارا] [تماس با ما]
تمامی حقوق برای شرکت زرنخ نگار محفوظ است.
Site produced by Aminzadeh